Verkiezing ambtsdragers

Vanwege de aangescherpte maatregelen heeft de kerkenraad besloten over te gaan op een schriftelijke verkiezing. Op D.V. woensdag 28 oktober 2020 kunt u de ingevulde stembriefjes tussen 19.00 en 21.00 uur inleveren in beide kerkgebouwen. Diezelfde avond vindt ook de telling van de stemmen plaats.

Voor wijkouderling moet er nog een broeder verkozen worden, omdat drie broeders geen meerderheid hadden. Dat houdt in dat er op dit moment nog één vacature is voor wijkouderling, één voor seniorenouderling, één voor jeugdouderling en één voor diaken.

Dit briefje dient u in een gesloten envelop, op de buitenzijde voorzien van uw handtekening, op de avond van de stemming in te leveren.
Namen van gekandideerde broeders kunt u vinden in kerkbode nr. 19

Alle stemgerechtigde leden worden opgeroepen hun stem uit te brengen.

Klik hier om de stembiljetten te kunnen printen.

Categories: Nieuws