Samenvatting van de preek over zondag 34, vraag en antwoord 94a en 95 van de H.C.

Samenvatting van de preek over zondag 34, vraag en antwoord 94a en 95 van de Heidelbergse catechismus

Lezen: Deuteronomium 8: 9 – 22

Het eerste gebod heeft naast een positieve, ook een negatieve kant: tegen welke afgoden moeten we ons weren? Calvijn: het menselijk hart is een fabriek van afgoden. Afgoderij is de oervorm van de zonde: God van de troon af en een god van eigen makelij erop.

Thema: Breek met de afgoden

Klik hier voor de samenvatting

Categories: Nieuws, Samenvatting H.C.