Samenvatting van de preek over de Dordtse Leerregels hoofdstuk 1, artikel 8 – 11

Lezen:  1 Petrus 2 : 1- 10

Artikel 8
God werkt de verkiezing in het leven van allen die zalig worden op dezelfde wijze uit. Dat Hij al de zijnen langs de door Hem bewerkte weg naar de zaligheid leidt, komt voort uit een en dezelfde wil (Ef. 1:4-5; 2:10).

Artikel 9
God verkiest ons niet omdat Hij van tevoren zag dat we geloven. Nee, Zijn verkiezing is onvoorwaardelijk. God verkiest ons niet om ons geloof maar tot ons geloof. Zo bezien is de verkiezing een ware fontein waaruit ons geloof en alle andere genadegaven in ons leven voortkomen (Ef. 1:4).

Artikel 10
De oorzaak van onze verkiezing is alleen het welbehagen van God. Zonder enige voorwaarde van onze kant heeft God ons tot Zijn eigendom aangenomen (Rom. 9:11-13; Hand. 13:48).

Artikel 11
Zoals God Zelf onveranderlijk is, zo is het ook met Zijn verkiezing. Wie door Hem verkoren is, wordt nooit meer verworpen.

Uit: W. Verboom, Van hart tot hart, Zoetermeer 2009

 

Thema: de verkiezing, fontein van eeuwig heil

Klik hier voor de samenvatting

Categories: Nieuws, Samenvatting Dordtse Leerregels