Samenvatting van de preek over de Dordtse Leerregels hoofdstuk I, 6 en 7

Lezen: Romeinen 8 : 28 – 30 en Efeze 1 : 1 – 6

De uitverkiezing: is dat een soort lot uit de loterij? Je moet geluk hebben en anders heb je pech…? Kun je er ooit wel zeker van worden dat je uitverkoren bent? Daarvoor moet je toch bekeerd zijn? En bekeerd worden alleen de uitverkorenen…We kùnnen op dit punt inderdaad ‘verongelukken’. Maar dat hoeft niet! Het gaat hier over de ‘diepte van rijkdom’. De Heilige Geest wil ons bij de hand nemen om daar te komen: bij de fundamenten van Gods heil. Want de Geest onderzoekt ook de diepten van God (1 Corinthe 2), om het resultaat van Zijn onderzoek te delen met zondaren.

Thema: de troost van de uitverkiezing

Klik hier voor de samenvatting

Categories: Nieuws, Samenvatting Dordtse Leerregels