Jeugdzondag

Jeugdzondag
DV zondag 20 september is het zover. Dan is weer de startzondag! We zijn blij dat we het verenigings- en catecheseseizoen weer kunnen starten. In de wegwijzer die we bij de startzondag weer hopen uit te delen, schrijven we daar nog wat meer over.

Het programma voor de startzondag is als volgt:

tot en met 12 jaar: Thema: Licht in het donker
10:00: kerkdienst in de Oenenburgkerk. Dit is anders dan andere jaren dus even voor de zekerheid: 10:00 begint de dienst. Voorganger Ds. Buijs. 

De kinderen van de Opstap worden uitgenodigd om ‘zonder ouders’ gezellig te komen ontbijten vooraf aan de dienst. Inloop vanaf 09:15. Deze kinderen zullen ook samen met de leiding de dienst bijwonen.

Verder worden er in deze dienst gezinnen uitgenodigd met kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar, onder andere de kinderen van de Spoorzoekers.  Deze gezinnen hebben voorrang in deze jeugddienst bij de plaats toewijzing. Graag wel aanmelden via de website van de kerk of KAB zodat er zaterdag nog eventueel extra mensen kunnen worden uitgenodigd.

De kinderen van de Spoorzoekers worden na afloop van de dienst uitgenodigd voor een gezellige picknick, met ruimte voor een spel en wat zingen met elkaar. De kinderen kunnen vanaf 13:00 weer opgehaald worden. Kinderen van de Spoorzoekers die de dienst niet konden bijwonen zijn ook van harte welkom bij de picknick: zij kunnen bij de ingang van de kerk (hoofdingang) worden afgezet want zij worden dan naar de picknick begeleidt.

12 jaar en ouder: Thema: Hoor je Zijn voetstappen?
14.30 u: kerkdienst in de Dorpskerk. Ook hierbij nogmaals: 14:30 begint de dienst. Voorganger ds Buijs. Met medewerking van de muziekgroep van de JV.

Aansluitend aan de kerkdienst is er een gezellig samen zijn met alle jongeren van 12 jaar en ouder, met een goed verzorgde  ‘High Tea’, preekbespreking en spel. Jullie komen toch ook?

NB: de jongeren hebben voorrang bij de plaat toewijzing. Graag wel aanmelden via de website van de kerk of KAB zodat er zaterdag nog eventueel extra mensen kunnen worden toegelaten.

Categorie: Nieuws