Jeugdwerk – Wegwijzer CGK Nunspeet 2021-2022

Aan het begin van het seizoen heeft u een boekje gekregen/kunnen meenemen met daarin alle informatie over de verschillende jeugdclubs en catechisatie. U kunt deze nu ook digitaal vinden via deze link.


Beste jongelui, kinderen, ouders,

We staan weer aan een de start van een nieuw jeugdwerk seizoen zoals we dat noemen. We hopen en bidden dat het jeugdwerk de komende periode ‘gewoon’ plaats kan vinden. Want we hebben geleerd dat het niet zomaar ‘gewoon’ is om bij elkaar te kunnen komen. Tijdens de afgelopen 2 seizoenen konden helaas veel activiteiten in het jeugdwerk niet doorgaan, de reden is bekend.
Maar ook waren er zaken die nog wel doorgang konden vinden, de meeste clubs hebben het seizoen nog met een leuke activiteit kunnen afsluiten. En we denken aan de geslaagde actie die we voor het LCJ hebben mogen houden voor de om geld in te zamelen voor de moslims in India.

Echter het hele ‘corona-gebeuren’ wil ons ook wat leren. Het wil ons wat duidelijk maken. Wij mensen kunnen veel, maar hebben niet alle macht. We zien het steeds meer om ons heen; natuurrampen, epidemieën, overstromingen, oorlogen. We staan er bij en kijken er naar, zo lijkt het soms. We kennen de schrijnende situaties allemaal wel, je zou er soms moedeloos van kunnen worden.
Maar hoor hoe de Heere Jezus zijn discipelen toespreekt als Hij aan hen verschijnt na Zijn opstanding: ‘’Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.’’
Niet een beetje invloed, nee heel de wereldsituatie en dus ook heel ons persoonlijke leven ligt in Zijn handen. En vervolgens worden de discipelen bemoedigd: ‘’En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.’’

Iemand die 24/7 bij ons is en die ook alle macht in hemel en op deze aarde heeft. Om stil van te worden… Ben jij al volgeling van deze Koning geworden?
Dat volgen hoeven we niet alleen te doen. God geeft mensen om ons heen om elkaar te bemoedigen en te steunen in het volgen van de Heere Jezus. Soms hebben we even dat extra zetje nodig, we kunnen wel eens in de put zitten.

Wat zou het fijn zijn als we op de club of tijdens de catechisatie aandacht voor elkaar hebben, dit kan ons ook zomaar vriendschappen voor het leven geven!
Zo mogen we met elkaar zoeken naar de weg achter Koning Jezus aan. Er is een bekend gedicht dat het zo treffend zegt;

Zoek Jezus veel,
zoek Jezus vroeg.
Wie Jezus heeft,
die heeft genoeg.

Ouders, willen jullie de kinderen van harte stimuleren om de  catechisaties en clubs trouw te bezoeken? Ook als ze soms dat extra zetje even nodig hebben? Probeer betrokken te zijn en vraag na afloop nog eens waar het over ging en wat ze geleerd hebben.
Bovenal laten we elkaar, maar ook met name onze jongeren opdragen aan de Heere in ons gebed. De wereld trekt immers 24/7 aan onze jongeren, maar de Heere heeft alle macht. Laten we pleitend op Zijn belofte bidden dat Hij de ogen van onze jongeren opent en het geloof in de Heere Jezus in hun harten wil werken. Alleen dan hebben we genoeg.

De jeugdouderlingen,
Dieter van de Steeg en Sander van Leeuwen

Categorie: Nieuws