Gebedsavond Open Doors

U en jij weten allemaal dat de vervolging van christenen wereldwijd toeneemt. Ook in de preken die ds. Buijs houdt over de ‘laatste dingen’ is dat expliciet benoemd. U kunt erover lezen in de bladen van stichtingen als Open Doors en Hulp Vervolgde Christenen (HVC).
Wij worden geroepen om voor vervolgde broeders en zusters in het geloof te bidden. Hopelijk heeft de vervolgde kerk een plek in uw eigen gebeden. Op D.V. vrijdag 21 juni a.s. is er in Dorpskerk gelegenheid om gezamenlijk te bidden. Laat ons een voorbeeld nemen aan de eerste christengemeente: ‘en zij waren volhardende (…) in de gebeden’ (Hand. 2: 42).

Hoe ziet zo’n avond er ongeveer uit?
Eén van de commissieleden zal een kort fragment laten zien van Open Doors over een land waar christenvervolging plaatsvindt. Daarna gaan de aanwezigen in groepjes uiteen om concreet voor dat land te bidden. Stil meebidden in een groepje mag natuurlijk ook! Deze gang van zaken zal een paar keer herhaald worden.

Wanneer: D.V. vrijdag 21 juni
Voor wie: alle gemeenteleden, dus oud(er) én jong(er).
Locatie: Dorpskerk
Inloop: 20.15 uur en start om 20.30 uur.

Hartelijke groet,
commissie Gebedsavond Open Doors.

Categorie: Nieuws