Geloof & gezin

13 mei zijn we met een aantal gezinnen uit de gemeente gestart met eerste middag rondom het thema geloof &
gezin. We hebben met elkaar leuke activiteiten gedaan. Ook het oefenen in
het elkaar complimentjes geven leverde
mooie dingen op. Ook gingen we met elkaar samen met de kinderen in gesprek
over hoe het geloof in onze gezinnen beoefend wordt.
En wat kan het bemoedigen als we merken dat we niet alleen daarmee worstelen hoe we dit concreet in onze gezinnen
kunnen doen. En wat kan het ook inspireren om mooie voorbeelden van anderen te horen.

We willen dit daarom graag vervolgen door een beperkt aantal
dagdelen met elkaar hiermee verder te gaan. En we hopen dat er
dan nog veel meer gezinnen komen. Hieronder volgen vast de data,
zodat u ze kunt reserveren in de agenda’s.

Datum Activiteit
Zaterdagmiddag 11 november Amerikaanse maaltijd in combinatie met
(richttijd aanvang 16.00 u) nog nader te bepalen thema.
Donderdagavond 15 februari Gespreksavond tussen en met ouders
Zaterdag 19 mei Sportieve gezinsactiviteit in combinatie
met nog nader te bepalen thema

Contactpersonen:
Louis Schouwstra
Johannes Budding
Herbert Foppen
E-mail: warmhart@cgknunspeet.nl