Gebedskring

Gebed is een krachtig middel en daarmee misschien wel het belangrijkste
van het jeugdwerk. We mogen hierbij pleiten op het verbond dat God met
onze kinderen heeft gesloten. Daarom starten wij een gebedsgroep die regelmatig bij elkaar komt om de noden van onze kinderen en jongeren bij de
Heere neer te leggen.
De gebedsgroep zal noden en zorgen aangedragen krijgen vanuit het jongerenpastoraat. Maar ook jongeren en ouders kunnen gebedspunten doorgeven.
Wat is het mooi om te weten dat er voor jullie gebeden wordt!
De avonden zullen gehouden worden in de Oenenburgkerk van 20.00u tot
20.45u. U/jij wordt van harte uitgenodigd om samen te komen bidden.
Heeft u/ heb jij iets waarvoor wij kunnen bidden dan kan u/jij dit mailen naar:
gebedskring@cgknunspeet.nl. Liever anoniem? Dan kan er een briefje gedaan worden in de daarvoor bestemde bak in beide kerkgebouwen.

De volgende data staan
D.V. alvast gepland:
2017
7 september
12 oktober
23 november
2018
11 januari
8 maart
19 april