Bijbeltest

Voorbeeld van 1 vers
Zoals u kunt lezen in Psalm 84:6, …..

Voorbeeld van meerdere versen (ev. ook meerdere hoofdstukken)
De schriftlezing voor de weeksluiting zal zijn uit Hebreeën 11:1-5 waar het gaat over….

Verschillende vertalingen
Psalm 84:6 (HSV) en
Psalm 84:6 (SV)