Wijkindeling

Per 1 maart 2022 jl. is er een nieuwe wijkindeling van toepassing geworden. Onderstaand vind u een overzicht van de wijken met bijbehorende wijkouderling- & diaken.
Ook wordt een grafische weergave getoond van de wijkindeling.

H.L. Foppen

Ouderling wijk 1

Adres
Postcode Woonplaats
Telefoon
E-mail

Extra informatie

A. Mulder

Ouderling wijk 2

Adres
Postcode Woonplaats
Telefoon
E-mail

Extra informatie

M. Scheurwater

Diaken wijk 2 en 9

Adres
Postcode Woonplaats
Telefoon
E-mail

Extra informatie

Wijk Wijkouderling Wijkdiaken
1 H.L. Foppen E.C. Bossenbroek -foto-
2 A. Mulder M. Scheurwater -foto-
3 S. Bakker R.J. Spaan -foto-
4 H. Westhuis A. Langerak -foto-
5 J.M. Migchels K.J. Polinder -foto-
6 J. Koetsier R.J. Spaan -foto-
7 J.C. van Hoeven H. Groothuis -foto-
8 H.G. Leusink J. Slijkhuis -foto-
9 D. Bouw M. Scheurwater -foto-
10 A. van den Berg A. Langerak -foto-

Grafische weergave
.