Samenvatting van de preek over zondag 32/33, vraag en antwoord 87 en 88 van de H.C.

Lezen: Efeze 5 : 1 – 14

In de Bijbel komt het onderwerp ‘bekering’ heel vaak ter sprake: de profeten, Johannes de Doper, Jezus, de brieven.

De catechismus spreekt er over in het kader van de dankbaarheid. Eén keer moet wel de eerste keer zijn, maar het accent ligt op de levenslange bekering. Bekering is: inkeer tot jezelf, afkeer van de zonde en heenkeer tot God – zie de gelijkenis van de verloren zoon.

Thema: het wonder van de bekering

Klik hier voor de samenvatting

Categories: Nieuws, Samenvatting H.C.