Samenvatting van de preek over zondag 30, vraag en antwoord 80 van de H.C.

Samenvatting van de preek over zondag 30, vraag en antwoord 80 van de Heidelbergse catechismus
Lezen: Hebreeën 10 : 1 – 18

Er worden vaak drie argumenten genoemd tegen antwoord 80: we zijn nu verdraagzamer dan toen; christenen (rooms-katholiek en protestant) hebben elkaar nodig; antwoord 80 berust op een misverstand.
Hoofdaccent in deze preek is het positieve: de unieke betekenis van Christus’ werk.

Thema: Christus alleen

Klik hier om het bestand te downloaden

Categories: Coronavirus, Nieuws, Samenvatting H.C.