Nieuwsbrief d.d. 8 oktober 2020

Met grote teleurstelling heeft de kerkenraad kennisgenomen van het dringende advies van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), voortgekomen uit het overleg met de minister van eredienst Grapperhaus, om de fysieke aanwezigheid in kerkdiensten te beperken tot maximaal dertig personen. De kerkenraad kan zich niet aan de indruk onttrekken dat dit een symbolisch besluit is, ontstaan nadat er in de media commotie was ontstaan over de kerkdiensten van de Hersteld Hervormde Gemeente in Staphorst, waarin men zich overigens hield aan alle richtlijnen. De kerkenraad is van mening dat de adviezen niet proportioneel zijn en geen recht doen aan het feit dat de kerken zich tot nu toe erg coöperatief hebben opgesteld en het risico op besmetting in kerkdiensten relatief laag is. De raad heeft besloten dit ook per brief aan de minister te laten weten.

Woensdag 7 oktober heeft de kerkenraad hierover vergaderd en heeft het moeilijke besluit genomen om het dringende advies toch op te volgen en wel om drie redenen. Ten eerste zijn we geroepen de overheid onderdanig te zijn. Uiteraard staat daar tegenover dat we God meer gehoorzaam moeten zijn dan mensen, maar de raad meent dat die gehoorzaamheid niet in het geding is, omdat we ondanks alle beperkingen nog steeds kerkdiensten mogen organiseren en Gods Woord nog vrij verkondigd mag worden. Het tweede is dat de kerkenraad constateert dat we wat het coronavirus betreft inmiddels in een zogenoemde tweede golf zijn beland en dat vraagt van iedereen, ook kerken, behoedzaamheid. De kerkenraad wil hiermee zijn verantwoordelijkheid nemen. Ten derde laat het voorbeeld van Staphorst zien dat kerken onder een vergrootglas liggen. De kerkenraad meent geen aanstoot te moeten geven omdat daarmee ook de Naam van onze Heere Jezus Christus, de Koning van de Kerk, in het geding is.

Concreet heeft de kerkenraad het volgende besloten:

  • Vanaf D.v. zondag 11 oktober worden nog maximaal dertig personen toegelaten tot de erediensten.
  • Om toch zoveel mogelijk leden de kans te geven aanwezig te zijn heeft de kerkenraad besloten per D.v. 18 oktober over te gaan op drie diensten per kerkgebouw per zondag, de tijden zijn als volgt: Dorpskerk: 9.30 uur, 14.30 uur en 19.00 uur. Oenenburgkerk: 10.00 uur, 15.00 uur en 19.00 uur.
    Het lijkt de raad het beste als gezinnen met kinderen zoveel mogelijk de gelegenheid krijgen zich op te geven voor de morgen- of middagdienst.
  • Bij het betreden en verlaten van de kerk dient u een mondmasker te dragen, dit hoeft niet als u op uw plaats zit.
  • Het zingen blijft zoals het was: alleen de voorste rij voor de kansel en de ambtsdragers.
  • Deze maatregelen gelden vooralsnog tot en met D.v. zondag 25 oktober.

De kerkenraad begrijpt het wanneer dit besluit teleurstelling of misschien zelfs wel boosheid oproept. Toch vragen we uw begrip. Laten we ook in deze moeilijke tijd ons oog gericht houden op onze Heere en Heiland en bidden of Hij ons nabij wil zijn en ons ondanks fysieke afstand toch met elkaar en met Hem wil blijven verbinden door de voortgaande verkondiging van Zijn Woord.

Mocht u verdere vragen hebben, dan vragen we u zich in verbinding te stellen met uw wijkouderling.

Van harte Gods zegen toegewenst.

Met hartelijke broedergroet,

De kerkenraad

Categories: Coronavirus, Nieuws