Gemeentedag 2020

Zoals u misschien wel weet stond de gemeentedag dit jaar gepland voor 5 september. In de commissie is er over nagedacht hoe we hier met in achtneming van alle maatregelen vorm aan zouden kunnen geven. De gemeentedag is vooral bedoeld als gelegenheid om elkaar op een ontspannen manier te ontmoeten. De commissie is, na overleg met het moderamen, helaas tot de conclusie gekomen dat de maatregelen een dergelijke ontmoeting dusdanig belemmeren dat er besloten is de gemeentedag dit jaar niet door te laten gaan. Daarbij is ook in overweging genomen dat het aantal besmettingen om dit moment landelijk weer stijgt en nog steeds het algemene advies geldt om drukte zoveel mogelijk te vermijden. Uiteraard betreuren we het ontzettend dat we dit besluit hebben moeten nemen. Wel zal er op de startzondag van D.v. 20 september door de verschillende clubs  en verenigingen iets georganiseerd worden.

Het nieuwe seizoen zal dus op een andere manier van start gaan we gewend zijn. We hopen en bidden dat u zich desondanks verbonden weet en voelt met onze gemeente.

Categories: Nieuws