Samenvatting maatregelen m.b.t. de erediensten

Hieronder volgt een korte samenvatting van de maatregelen, het volledige document is op te vragen bij het kerkelijk administratief bureau (kab@cgknunspeet.nl) of de scriba (scriba@cgknunspeet.nl). Het is vooral belangrijk dat u zowel binnen als buiten de kerk de 1½ meterregel in acht neemt en zich strikt houdt aan de aanwijzingen van de aanwezige BHV’ers (herkenbaar aan een oranje hesje) en de kosters.

 • U kunt alleen een dienst bezoeken als u zich daarvoor van tevoren heeft aangemeld via het KAB (kab@cgknunspeet.nl of 0341-258595) of via het aanmeldformulier op de site (cgknunspeet.nl/opgave-kerkdiensten/)
 • Houd 1½ meter afstand van elkaar.
 • Bij ziekteverschijnselen verzoeken wij u dringend thuis te blijven.
 • Nies in de holte van uw elleboog.
 • De 1½ meterregel geldt ook bij aankomst op het kerkplein. BHV’ers met oranje hesjes houden toezicht en coördineren het betreden van de kerk.
 • Wij verzoeken u de jassen niet op te hangen maar deze mee te nemen de kerk in.
 • In de aankomsthallen is er gelegenheid om uw handen te desinfecteren.
 • De koster begeleidt u naar de plek en dat is de plek waar u plaats moet nemen. U zult dus op een andere plek zitten dan u gewend bent!
 • We beginnen met het vullen van de kerk van voren naar achteren. In de Dorpskerk beginnen we met het vullen recht voor de preekstoel (oude gedeelte). Als dit gedeelte vol is gaat de deur open van de zijingang en wordt het gedeelte links – gezien vanaf de kansel – gevuld (het nieuwe gedeelte).
 • Gezinnen en tweepersoonshuishoudens mogen bij elkaar zitten. Zij die alleen komen krijgen een plek toegewezen met een afstand van 1½ meter van elkaar.
 • We verzoeken u zoveel mogelijk tijdens de dienst te blijven zitten. Mocht het toch nodig zijn tijdens de dienst de kerk te verlaten, dan zal de koster u begeleiden.
 • Tijdens de dienst mag er alleen gezongen worden door de mensen op de voorste rij en door de ambtsdragers. Anderen kunnen mee neuriën als de organist de melodie van de opgegeven Psalm speelt.
 • U dient uw eigen Bijbel en psalmboek mee te nemen.
 • Er wordt tijdens de kerkdienst niet gecollecteerd, maar in de hal van de kerk staan dozen klaar waarin u na de dienst uw gaven kunt geven.
 • Snoep wordt niet uitgedeeld.
 • Leden die in een risicogroep vallen wordt dringend verzocht niet te komen. Hieronder vallen 70-plussers, chronisch zieken e.d.
 • Bij het uitgaan van de kerk werken we van achteren naar voren. De laatste rij zal eerst de kerk verlaten en daarna de volgende rijen. Dit ook weer op instructie van de koster en de BHV’er.
 • U wordt dringend verzocht het kerkgebouw direct te verlaten. Eventuele ontmoeting op het kerkplein is toegestaan mist de 1½ meterregel in acht genomen wordt.
 • Tussen de diensten door zal de kerk gelucht en zullen de gebruikte banken of stoelen gedesinfecteerd worden.
 • Alleen in de morgendiensten is kinderoppas aanwezig.
 • Per 7/10: Bij het betreden en verlaten van de kerk dient een mond-masker gedragen te worden, zodra men zit hoeft het niet.
 • Opgave per opgegeven zondag/kerkgebouw graag aanhouden en af te melden als men onverhoopt niet kan.
 • Per DV 6/12 mogen alle kinderen onder de 13 jaar zingen. Daarnaast wordt de laatste psalm door alle aanwezigen gezongen.

Wij vragen vriendelijk doch dringend uw medewerking. Het gaat om uw eigen veiligheid en die van de ander.

versie 04-12-2020

Categorie: Coronavirus, Nieuws