Samenvatting maatregelen m.b.t. de erediensten (29-11-2021)

Hieronder volgen de maatregelen, zoals die gelden in onze kerk:

 • U kunt alleen een dienst bezoeken als u zich daarvoor van tevoren heeft aangemeld via het KAB (kab@cgknunspeet.nl of 0341-258595) of via het aanmeldformulier op de site (cgknunspeet.nl/opgave-kerkdiensten/). We verzoeken u zich af te melden als u onverhoopt niet kunt.
 • Bij ziekteverschijnselen verzoeken wij u dringend thuis te blijven.
 • Nies in de holte van uw elleboog.
 • Wij verzoeken u de jassen niet op te hangen maar deze mee te nemen de kerk in.
 • In de aankomsthallen is er gelegenheid om uw handen te desinfecteren.
 • De koster begeleidt u naar de plek en dat is de plek waar u plaats moet nemen. U zult dus op een andere plek zitten dan u gewend bent!
 • We verzoeken u zoveel mogelijk tijdens de dienst te blijven zitten. Mocht het toch nodig zijn tijdens de dienst de kerk te verlaten, dan zal de koster u begeleiden.
 • U dient uw eigen Bijbel en psalmboek mee te nemen.
 • Er wordt tijdens de kerkdienst niet gecollecteerd, maar in de hal van de kerk staan dozen klaar waarin u na de dienst uw gaven kunt geven. Ook vind u betaallinks op de website evenals een collecterooster.
 • Snoep wordt niet uitgedeeld.
 • Update 18/10: Bij het uitgaan van de kerk werken we van achteren naar voren. De laatste rij zal eerst de kerk verlaten en daarna de volgende rijen. 
 • U wordt dringend verzocht het kerkgebouw direct te verlaten. Eventuele ontmoeting op het kerkplein is uiteraard toegestaan.
 • Tussen de diensten door zal de kerk gelucht worden.
 • Aantal aanwezigen in de Dorpskerk is 160, voor de Oenenburgkerk is dit 115. Per D.V. zondag 3 oktober 2021 zal langzaam sprake zijn van opschaling (Dorpskerk: 180 à 200; Oenenburgkerk 140 à 150). Hierbij zal de tussenruimte worden verkleind.
  Wanneer het nodig is zal dit mogelijk worden teruggedraaid, u wordt hierover geïnformeerd.
 • Indien u een zitplaats wilt waar rekening wordt gehouden met de 1,5 meter regel kunt u dit aangeven bij aanmelding voor een dienst. Dit kan via een email aan het KAB of via het formulier op de website.
 • Er wordt per DV 2 november weer gestart met koffiedrinken na afloop van de kerkdienst
 • Update 18/10: Bij activiteiten, clubs en verenigingen voor kinderen en jongeren wordt de anderhalve metermaatregel losgelaten. Bij activiteiten voor volwassenen in principe nog niet
 • Update 6/11: Vanwege de verscherpte maatregelen zal er weer een mondmaskerplicht worden ingesteld bij het betreden en verlaten van de kerkgebouwen.
  Ook wordt men weer gevraagd na de dienst de kerk op aanwijzing van de kosters te verlaten.
 • Update 29/11:
  – De aanvangstijd van de middagdienst Oenenburg wordt gewijzigd van 17:00u naar 15:00u.
  – Per zangmoment zal er vanaf heden één couplet worden gezongen
  – Catechisaties: de groep van 12/13 jaar komt op de gewone tijd bij elkaar in de kerkgebouwen. De overige catechisaties worden online gehouden, met uitzondering van de belijdenisgroep die op zaterdag bij elkaar komt
  – De kring van jong belijdende leden en de 25+-kring op donderdag gaan niet door.
  – Verenigingen en commissies gaan òf niet door òf kiezen ervoor om online te vergaderen of overdag

Wij vragen vriendelijk doch dringend uw medewerking. Het gaat om uw eigen veiligheid en die van de ander.

versie 29-11-2021

Categorie: Coronavirus, Nieuws