Coronavirus

Nieuwsbericht 21 maart

De kerkenraad heeft besloten geen gemeenteleden meer toe te laten tot de zondagse erediensten en de ambtelijke vertegenwoordiging tot het minimum te beperken (predikant, ouderling van dienst en één diaken). De diensten worden gehouden om 10.00 uur en 17.00 uur in de Oenenburgkerk. D.V. komende zondag zal ds. Buijs in beide diensten voorgaan. Dit is […]

Lees meer

Nieuwsbrief 18 maart

Beste gemeenteleden, De ontwikkelingen rond de verspreiding van het nieuwe coronavirus gaan snel. Dit heeft mede tot gevolg dat de informatie die in de kerkbode vermeld staat deels alweer verouderd is, vandaar deze nieuwsbrief. In deze periode vergadert het moderamen van de kerkenraad extra indien er van overheidswege nieuwe maatregelen genomen worden die het kerkelijk […]

Lees meer

Maatregelen m.b.t. corona-virus

Beste broeders, zusters, jongelui, Donderdag 12 maart heeft het kabinet nieuwe maatregelen bekend gemaakt in verband met de verspreiding van het coronavirus. Een van die maatregelen is alle evenementen met meer dan honderd bezoekers af te gelasten. Naar aanleiding van deze maatregelen heeft de kerkenraad besloten de kerkdiensten van de komende drie weken (D.V. 15, […]

Lees meer