Coronavirus

Samenvatting van de preek over zondag 29 van de H.C.

Samenvatting van de preek over zondag 29 van de Heidelbergse catechismusLezen: 1 Corinthe 10 : 1 – 22 De kerk van de Reformatie heeft moeten strijden tegen dwaalleer, ook op het gebied van de sacramenten. Bij het Avondmaal gaat het dan om de vraag of brood en wijn zelf het lichaam en bloed van Christus […]

Lees meer

Orgeluurtje

Onze organisten doen graag dienst op de zondag in de begeleiding van de gemeentezang. Nu het aantal diensten voor hen is gehalveerd en de gemeente activiteiten thuis plaatsvinden willen ze graag bijdragen vanuit hun mogelijkheden. Het idee kwam van één van onze gemeenteleden en stak het enthousiasme van de organisten aan. Er is een rooster […]

Lees meer

Voedselhulp

De inzameling van de voedselhulp ven zondag 3 mei komt te vervallen. Toch wil de voedselhulp tijdens de coronacrisis zo lang mogelijk hun cliënten blijven voorzien van producten. Voedsel is een basisbehoefte voor ons allemaal, juist ook voor de kwetsbare cliënten die gebruik moeten maken van de voedselhulp. Omdat de inzameling komt te vervallen willen […]

Lees meer

VVB en collecten

Vaste Vrijwillige BijdrageHet formulier voor het doorgeven van de VVB kunt u via deze link vinden. Meer info via vvb@cgknunspeet.nl CollectenU kunt de collecte overmaken onder vermelding van collecte kerk of collecte diaconie. Wilt u het specificeren per collecte? Dan kunt u dat apart vermelden. U kunt uw gift storten op de volgende rekeningen;– Rekening […]

Lees meer

Voedselhulp

De inzameling van de voedselhulp van zondag 5 april en zondag 3 mei komen te vervallen. Toch wil de voedselhulp tijdens de coronacrisis zo lang mogelijk hun cliënten blijven voorzien van producten. Voedsel is een basisbehoefte voor ons allemaal, juist ook voor de kwetsbare cliënten die gebruik moeten maken van de voedselhulp. Omdat de inzameling […]

Lees meer

Meditatief moment & weeksluiting

Omdat het kerkelijk leven stil ligt is er voor de woensdagavond 19.00 uur een meditatief moment gepland. Uitzending via Kerkradio en Internet vanuit de Oenenburgkerk, geleid door een predikant. Geweldig dat het team van Radio perspectief kennis en techniek mee zal inzetten. Ze zullen na de meditatie nog een half uur programma blijven aanbieden, voor wie nog even kan doorluisteren. […]

Lees meer

Nieuwsbericht 21 maart

De kerkenraad heeft besloten geen gemeenteleden meer toe te laten tot de zondagse erediensten en de ambtelijke vertegenwoordiging tot het minimum te beperken (predikant, ouderling van dienst en één diaken). De diensten worden gehouden om 10.00 uur en 17.00 uur in de Oenenburgkerk. D.V. komende zondag zal ds. Buijs in beide diensten voorgaan. Dit is […]

Lees meer

Nieuwsbrief 18 maart

Beste gemeenteleden, De ontwikkelingen rond de verspreiding van het nieuwe coronavirus gaan snel. Dit heeft mede tot gevolg dat de informatie die in de kerkbode vermeld staat deels alweer verouderd is, vandaar deze nieuwsbrief. In deze periode vergadert het moderamen van de kerkenraad extra indien er van overheidswege nieuwe maatregelen genomen worden die het kerkelijk […]

Lees meer