Vrouwenvereniging “Wees een zegen” (afd. Oenenburg)

Komt elke 14 dagen bijeen op maandagavond om 19.30 uur in de zaal van de Oenenburgkerk.